Tuyển dụng


Những phòng ban có nhu cầu tuyển dụng:

1. Bán hàng (B2C & B2B)
2. Nhân viên thị trường/Tiếp thị
3. Tài chính kế toán
4. Mua hàng Quốc tế
5. Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

Để tìm hiểu thêm thông tin về các cơ hội nghề nghiệp tại Công ty SenTra, vui lòng gửi hồ sơ (CV) mới nhất cùng nguyện vọng về phòng ban và địa điểm mong muốn làm việc đến recruitment@sentra.com.vn
Lên trên